Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки

із аудиторії наукової сесії PDF Друк e-mail

                             Засідання круглого столу зустрічі випускників аспірантури і докторантури кафедри теорії та історії педагогіки,                 присвяченого 175-річниці НПУ імені М.П. Драгоманова
Віктор Петрович Андрущенко, ректор університету, докт.філос.наук, проф..     Його величність вчитель започатковується…
Л. П. Вовк, докт.пед.наук, проф.. Концепція історико-педагогічної підготовки вчителя в контексті загальних і професійних знань.
О. С. Падалка, докт.пед.наук, проф..  Професійно-економічна підготовка майбутніх вчителів у вищих навчальних закладах.
В. К. Майборода, проф..  «І залишилась нам вічна пам'ять». Спогади про В.З. Смаля.
 Ю. Д. Руденко, докт.пед.наук, проф..  «Наукові обрії професора Я.І. Бурлаки як вченого-педагога».
 Г.Д. Панченко,  канд..пед.наук, проф.. «Робота з іноземними аспірантами».
Д. І. Пащенко, докт.пед.наук, проф.. Педагогічне покликання та майстерність учителя як складові його готовності до професійної діяльності.
В. В. Обозний, докт.пед.наук, проф..   З досвіду становлення та розвитку географічно-краєзнавчої лабораторії в НПУ імені М.П. Драгоманова.
О. О. Романовський, докт.пед.наук, проф.,  Ю. Ю. Романовська, докт.пед.наук, проф., О.О. Романовська  Формування мовної компетентності й виховання морально-етичних якостей майбутніх менеджерів.
О. І. Шапран, докт.пед.наук, проф..   Основні тенденції модернізації системи вищої освіти Київщини в контексті основних положень Болонської декларації.
О. А. Лавріненко, докт.пед.наук, проф..  Ідеї педагогічної майстерності в творчій спадщині діячів періоду українського національно - культурного відродження ХVІІІ –ХІХ ст.
І. П. Аносов, докт.пед.наук, проф..   Антропологізм як квінтесенція людинознавства та стратегія сучасної університетської освіти і науки.
В. О. Вихрущ, докт.пед.наук, проф..    Статус дидактики у вітчизняній педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Л. О. Савенкова, докт.пед.наук   Тренінг як засіб формування психолого-педагогічної компетентності викладачів.
М. М. Фоменко, канд..пед.наук, доц..   Забезпечення якості освіти – необхідна передумова інтеграції України до Європейського освітнього простору
А. І. Кузьмінський, докт.пед.наук   Педагогічні засади спілкування суб’єктів навчально-виховного процесу у вищій школі.
В. М. Король, канд..пед.наук Взаємодія викладача і лідера академічної групи
О. П. Савченко, канд..пед.наук Особистість студента як соціальне утворення
Г. Г. Кіт, канд..пед.наук Наступність змісту і організації педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів у системі їх ступеневої підготовки у вузі.
Н. Н. Прушковська, канд..пед.наук Художньо-ігрові технології на уроках музики як засіб розвитку креативності молодших школярів
Є. І. Коваленко, канд..пед.наук, проф.. Софія Русова про формування творчої особистості
Н. П. Пихтіна, канд..пед.наук, доц.. Особливості роботи з дітьми з неблагополучних сімей в ДНЗ
С. А. Кушнірук, канд..пед.наук, доц..  Теоретичні засади підвищення якості освіти у педагогічному ВНЗ
В. Б. Вишківська, канд..пед.наук, доц..  Технологізація процесу навчання у вищій школі як умова реалізації миследіяльнісної педагогіки.            
О. В. Піскун, канд..пед.наук, доц..  Реалізація особистісно орієнтованого підходу до учнів загальноосвітньої школи в процесі розв’язування задач з фізики.
О. В. Черкасов, канд..пед.наук, доц..  До проблеми періодизації історико-педагогічного процесу: авторські підходи другої половини ХІХ – початку ХХст.
О. С. Соколовська, канд..пед.наук, доц.. Проблема залучення дітей до різних видів праці в теоретичній спадщині і практичному досвіді В.О. Сухомлинського

Учасники засідання секції наукової конференції присвяченої 175-річчю  НПУ імені М.П. Драгоманова:
Г.Д. Беженар. Учнівське самоврядування як засіб соціалізації учнівської молоді
О. Т. Шпак. Моральність в соціально –економічному вихованні учнів.
О.О. Адаменко Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди
Василя Захаровича Смаля (1930-1987 рр.)
Г.В Лесик Педагог-наставник Степан Андрійович Литвинов
О. Т. Шпак, І.І. Шкурко. Педагогіка здоров’я: питання моралі та волі.
Р. А. Семернікова, Г. М. Дубрівна. Педагогічні спомини М.П.Драгоманова в контексті сучасності.
О.Г. Ларіна. До проблеми змісту виховання етнополітичної культури у студентської молоді педагогічних навчальних закладів України.
О.С. Бойван. Ідеї гуманістичного підходу у вихованні в історії та теорії педагогічної науки.
О.Г. Степанова. Особистісно-орієнтований підхід в системі підготовки майбутніх вчителів іноземної мови
О.Н. Халілова. Поняття економічно відповідальної поведінки в педагогічній теорії і практиці
Т.В. Гора. Особистісно-рольова позиція вчителя в процесі педагогічного спілкування
В.В. Шусть. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців-аграрників в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
А.Ф. Шевченко. Засвоєння студентами досвіду дослідницько-діагностичної діяльності під час проходження організаційно-виховної практики
А.А. Кава. Гуманізація педагогічної діяльності В.І.Харцієва.
О.О. Войналович. Освіта національних меншин в Україні: реалії сьогодення.
А.Г. Ремньова. Виховання толерантної особистості підлітка у процесі
вивчення  історії засобами інтерактивних методів навчання
О.В. Назаренко. Ідея  виховання особистості в дослідженнях науковців НПУ імені М.П.Драгоманова у 20-х-50-х рр. ХХ ст.
Н.А. Гребенюк. Проблеми організації самостійної діяльності студентів молодших курсів.
Н.М. Демченко. Вимоги до особистості вчителя в рецепції вітчизняних славістів другої половини XIX – початку XX століття
О.В. Мартинюк. Педагогічна підготовка у системі духовної освіти у II половині XIXстоліття.
Т.Ю. Радьо.  Проблема краєзнавства в системі підготовки вчителя в Україні (40-50-ті рр. ХХст.)
Н.М. Баленко. Проблема рідної мови, як засобу формування національної самосвідомості в теоретичній спадщині вітчизняних вчених (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.).
Л.Ю. Вовкочин.  Педагогічність творчості О. П. Довженка
Є.Г. Прокофєв. Дистанційна підготовка майбутнього вчителя, як метод формування індивідуалізації навчання.
О.В. Манько. Гуманізація освіти, як глобальна проблема сучасності (за матеріалами ЮНЕСКО).
Н. Кошарна. Освіта дорослих у Швеції
В.І. Остапенко. Генеза культурологічного підходу у європейській практиці підготовки вчителя іноземної мови
О.В. Правдюк. Система підготовки вчителів у менонітських колоніяз Півдня України (XIX - початок XX ст. )
С.М. Яшанов. Сучасні тенденції модернізації системи технологічної освіти в педагогічних вузах України.
О.Т. Шпак, В. Приступа. Якість освіти: поняття педагогічної кваліметрії.
В. В. Приступа. Проблема  економічної компетентності майбутніх
фахівців технічних ВНЗ.
Н.А. Лещенко. Пріоритетні тенденції формування особистості дошкільника в дитячих садках України кінця ХІХ – 20-х рр. ХХ ст.
О. В. Вознюк. Значення  концепту «добро -  зло» у формуванні моральних стандартів особистості.
О.В. Гора. Умови й чинники виховання національної ідентичності у майбутніх спеціалістів-дизайнерів
Л.В. Петько. Залучення студентів коледжів до проектних методик англійською мовою – одна з умов неперервної освіти.

 

Хто на сайті

На даний момент 3 гостей на сайті

Статистика

Переглянути хіти змісту : 200893

Новини та оголошення

ВхідВикористання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інститут гуманітарно-технічної освіти :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та управління :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ