Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки

Наукова діяльність PDF Друк e-mail
  

Визначальними завданнями практичної підготовки майбутнього вчителя, є розвиток індивідуальних, професійних, творчих здібностей майбутніх вчителів. Авторські навчальні програми з курсів "Теорія педагогіки" (Вовк Л.П., Падалка О.С.. Панченко Г.Д.) та  "Історія педагогіки" (Л.П.Вовк). засновані на логіці навчального процесу і зорієнтовані на використання інноваційних технологій вищої школи.

На кафедрі ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації (докторів і кандидатів наук) за спеціальностями:

 • 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки,
 • 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти,
 • 13.00.07 - теорія та методика виховання,
 • 13.00.09 - теорія навчання.

Кафедра виступає експертом наукових досліджень (монографії, докторські, кандидатські дисертації) та навчально-методичної літератури, яка готується на кафедрах та інших наукових підрозділах країни.

Під керівництвом професорів Л.П.Вовк, О.Г. Мороза, О.С. Падалки, Г.Д.Панченка. Р.А.Семернікової створено наукову школу дослідників з питань педагогіки вищої школи, опрацьовується науковий напрямок „Актуальні питання педагогіки вищої школи", результати досліджень впроваджуються у процесі підготовки магістрів, аспірантів і докторантів кафедри та університету.

Л.П.Вовк керує науковими школами з проблем змісту педагогічної підготовки та дослідження історії освіти в контексті завдань підготовки вчителя.

Вихованці кафедри (випускники аспірантури і докторантури) теорії та історії педагогіки викладають у вищих навчальних закладах України, очолюють професійні педагогічні заклади, працюють у державних управлінських структурах. Випускники аспірантури і докторантури працюють у вузах країн колишнього Союзу, у Болгарії, Польщі. Китаї, на Кубі.

У контексті реалізації сучасного змісту педагогічної освіти кафедра має навчально-методичні доробки:

 • „Задания и педагогические ситуации". - М.: Просвещение (Л.П.Вовк у співавторстві);
 • „Педагогіка. Завдання і ситуації. Практикум." К., 2006р (Л.П.Вовк у співавторстві);
 • „Використання оевітньо-виховного потенціалу гуманітарних предметів у екологічному вихованні школярів" (Г.Д.Панченко);
 • „Виховання почуттів у дітей за методом М.Монтессорі (дидактичний матеріал)" Р.А.Семернікова (у співавторстві);
 • „Економічна підготовка педагогічних кадрів в системі безперервної освіти" (О.Т.Шпак);
 • „Соціально-гуманітарна і політична підготовка майбутніх учителів (історико-педагогічний аспект)" (І.І.Шкурко).

Членами кафедри упорядковані супроводжуючі зміст викладання посібники для самостійної роботи. Серед них:

 • „Словник навчально-педагогічних понять і термінів" (за ред. Л.П.Вовк),
 • „Завдання та науково-методичні рекомендації для проведення педагогічної практики" (Вовк Л.П., Панченко Г.Д., Падалка О.С. Михайліченко М.В., Вишківська В.Б., Піскун О.В.),
 • „Персоніфікований сисгематизатор-хрестоматія досліджень генезису історико-педагогічних знань в Україні (II пол. XIX - поч.ХХ ст.)" (Вовк Л.П.. Падалка О.С. Черкасов О.В.) та ін.

Професори О.С.Падалка і О.Т.Шпак розробляють наукову проблему, присвячену економічній освіті і економічному вихованню та підготовці вчителя за відповідним змістом.

При кафедрі працює (на громадських засадах) лабораторія „Економіки освіти та управління". Лабораторію очолює професор, проректор університету, академік АВШ, заслужений працівник освіти України О.С. Падалка, за авторською програмою якого читається курс для магістрів.

Над проблемами визначення і впровадження в навчальний процес досягнень педагогічної науки та реалізацією модернізованого змісту педагогічної практики працюють професори, доценти та викладачі кафедри: І.І..Шкурко, О.О. Войнолович, В.Б. Вишківська, Л.О.Скрипченко, Т.Г.Будняк, М.І.Кравчук, Г.М.Дубрівна, А.Ф.Шевченко, О.В. Шикиринська, Н.А. Лещенко.

Професори Л.П. Вовк. О.С. Падалка., І.І. Шкурко у різні часи читали лекції у педагогічних навчальних закладах інших країн (Росії. Куби, Німеччини, Польщі), виступали з доповідями на міжнародних наукових конференціях.

Кафедра співпрацює з НДІ і підрозділами АПН України, кафедрами вищих навчальних закладів України, Білорусії в напрямку вдосконалення змісту педагогічної підготовки, координації дисертаційних досліджень.

Кафедра теорії та історії педагогіки працює над проблемами змісту і системи підготовки майбутнього вчителя відповідно до програми розбудови Національної освіти, опрацювання критеріїв та стандартів педагогічної підготовки фахівця у контексті входження України у єдиний Європейський освітній простір.

 

Хто на сайті

На даний момент 4 гостей на сайті

Статистика

Переглянути хіти змісту : 199469

Новини та оголошення

ВхідВикористання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інститут гуманітарно-технічної освіти :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та управління :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ