Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки

оголошеня 2017 PDF Друк e-mail
оголошення
про порядок підготовки та складання вступних випробувань на підготовку дорктора філософії з галузі знань 01 освіта,
спеціальностей 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 - теорія та метолдика професійної освіти та ін.
Предметні комісії проводять консультації вступників до докторантури 2017 року (за термінологією до 2016 року - аспірантури), в обсязі стандарту вищої освіти галузі знань 01 - освіта за спеціальностями: 011 - науки про освіту; 012 - дошкільна освіта; 014 - середняф освіта; 015 - професійна освіта за спеціалізаціями (шифірами наукових спеціальностей до 2015 року): 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, 13.00.07 - теорія і методика виховання, 13.00.09 - теорія навчання, 13.00.02 - теорія та методика навчання, 13.00.08 - дошкільна педагогіка.
відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №261 зміст, форма вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури та докторантури відповідає неперервності освітньо-наукової підготовки за певною спеціальністю або відповідною галуззю. до аспірантури галузі знань 01 - освіта, за спеціальностями 011 - науки про освіту, 014 - середня освіта (за спеціалізаціями), 015 - професійна освіта вступники мають складати як Основну дисципліну, що поєднує в собі зміст загальної педагогічної підготовки за бакалавратом та магістратурою і як одну з Додаткових, що відповідає змісту найменування спеціальностей 014 - середня освіта (за спеціалізаціями): одну з методик вивчення дисциплін; 015 - професійна освіта (теорія та методика професійної освіти).
консультації предметною комісією проводяться до 10 липня 2017 року і з 25 серпня 2017 року щопонеділка з 11.00 в ауд. 2-10, вул.Тургенівська 8/14.
голова предметної комісії: проректор з наукової роботи, доктор фіз.-мат. наук, професор Торбін Г.М.;
члени предметної комісії завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор пед.наук, професор Вовк Л.П.; академік НАПН України, доктор пед. наук, професор Бондар В.І.; член-кор. НАПН України, професор Падалка О.С.; доктор пед.наук, професор Корець М.С.; кандидат пед.наук, доцент Вишківська В.Б.
повна інфлормація про прийом на навчання в аспірантурі НПУ імені М.П. Драгоманова розмішена на сайті відділу аспірантури і докторантури університету.
 

Хто на сайті

На даний момент 3 гостей на сайті

Статистика

Переглянути хіти змісту : 200899

Новини та оголошення

ВхідВикористання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інститут гуманітарно-технічної освіти :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та управління :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ