Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки

студентська олімпіада 2016 PDF Друк e-mail
вітаємо переможців ІІ туру загальноуніверситетської олімпіади з педагогіки
Деркач Анну (факультет інформатики)
Воєводіну Катерину (природничо-географічний факультет)
Дуаді Аліну (природничо-географічний факультет)
Озерову Дар'ю (факультет соціально-психологічних наук та управління)
Мельника Олександра (факультет іноземної філології)
Ожогу Ольгу (факультет іноземної філології)
переможців рекомендовано до участі у ІІ етапі Всеукраїнської остудентської олімпіади з
навчальної дисципіли "Педагогіка та історія педагогіки". 
 
Оголошення для пошукачів PDF Друк e-mail

до складання кандидатських іспитів проводяться лекції та консультації
 протягом квітня-травня та вересня-жовтня 2017 року. 
13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки,

13.00.04. – теорія і методика професійної освіти,
13.00.07. – теорія та методика виховання,
13.00.09. – теорія навчання
 
 
 
Консультації: щопонеділка з 12.00. до 14.00.
Консультації проводять: 
зав. кафедрою, доктор пед. наук, проф. Вовк Л.П., 
доктори і професори Падалка О.С., Руденко Ю.Д., Шкурко І.І., Шпак О.Т. 
доценти: В.Б. Вишківська, О.В. Шикиринська, С.А. Кушнірук, А.Ф. Шевченко.
 
студентська конференція PDF Друк e-mail
12 квітня 2016 року відбулась студентська наукова конференція.
голова секції теорії та історії педагогіки проф. І.І. Шкурко, заступники голови секції доц. О.В. Шикиринська, А.Ф. Шевченко.
 з науковими повідомленнями виступили:
І. Батюк, Н. Говорадло, В. Власюк, І. Зінченко, Н. Пилипчук, А. Дончик, Ю. Федорчук, Т. Чобітько, Л. Ткаченко, Т. Сахарчук, О. Дорош, Д. Озерова, О. Кобилочка, В. Каданова, В. Гонтар, Н. Макарів, М. Венедіктова, В. Лаврін, Т. Босюк, В. Ремішевська, О. Ошурко, С. Воробей, В. Соломаха, А. Морозова, М. Єлісєєв, Н.Янко, І. Лавренова, І. Шинкарюк.  
 
привітання PDF Друк e-mail
Вітаємо випускника аспірантури кафедри Гору Олексія Володимировича (науковий керівник професор Л.П. Вовк) отриманням диплома кандидата педагогічних наук!

  Вітаємо аспірантку кафедри Назаренко Олену Василівну (науковий керівник професор Л.П. Вовк) з успішним захистом кандидатської дисертації!
бажаємо подальших успіхів молодим науковцім! 
 
молода наука PDF Друк e-mail
вийшли з друку матеріали студентської наукової конференції, присвячені 180-річчю НПУ імені М.П. Драгоманова

Шульський О. Реалії та перспективи євроінтеграції української системи освіти; Односум Н. Діти сонця – витончені педагоги у сфері загальнолюдських цінностей (н. к. Шикиринська О. В.); Інститут іноземної філології, директор проф. Зернецька А.А.

Шинкарюк І. Проблема вибору вчителем стилю спілкування з учнями (н. к. Шикиринська О. В.); Інститут мистецтв, директор проф. Горбенко С.С.

Коростель П. Новітні особливості процесу виховання в сучасних умовах та розкриття перспективних ланок освіти у цьому напрямку; Цибулько В. Значення ігрової діяльності у вихованні дітей дошкільного віку; Крикун К. Діти з проблемами розвитку (н. к. Скрипченко Л. О.), Інженерно-педагогічний інститут, директор проф. Корець М.С.

 Пустовойт В. Особливості виховання підлітків; Зубрейчук О. Вплив засобів масової інформації на формування особистості (н. к. Войналович О. О.),  Пастух Х. Специфіка соціально-педагогічної взаємодії з учасниками освітнього процесу (н. к. Шевченко А. Ф.), Інститут соціальної роботи та управління, директор проф. Капська А.Й.

Ігнатенко В. Особливості реалізації виховної функції сучасної сім’ї; Остапченко О. Педагогічні аспекти формування здорового способу життя у школярів; Загорія В. Аналіз поезії «Тарасова ніч» Т.Шевченка та «Ще не вмерла Україна» П.Чубинського в контексті вивчення історико-педагогічних явищ (н. к. Шевченко А. Ф.), Інститут фізичного виховання та спорту, директор проф. Тимошенко О. В.

Логощук М. Формування крос-культурних цінностей у молоді як наукова проблема; Киричок Д. Вплив родинного виховання на розвиток особистості; Коломієць С. Виховання моральності у глобалізованому світі; Шевченко Я. Виховання майбутнього громадянина: аксіологічний аспект; Павлюк І. Психолого-педагогічний супровід дитини із дитячим церебральним паралічем (н. к. Вишківська В. Б.), Інститут корекційної педагогіки та психології, директор проф. Синьов В.М.
Мірончук К. Роль рідної мови у вихованні особистості (н. к. Вишківська В. Б.); Околодько Ю. Особливості виховання дітей в інтернатах та прийомних сім’ях, Палаш А. Соціокультурні передумови трансформації основних функцій вчителя (н. к.  Шпак О. Т.); Кириленко Ю. Київські вищі жіночі курси: історія та функціонування (н. к. Дубрівна Г. М.), Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, директор проф. Висоцький А.В.

Катеринчук В. Інтернет як чинник розвитку особистості; Лебединський Д., Балик І. Розвиток лідерських якостей як важлива умова самореалізації особистості; Єфименко І. Морально-духовне виховання в сучасній педагогічній школі; Бойко А. Національне виховання в умовах глобалізації (н. к. Вишківська В. Б.),  Інститут філософської освіти і науки, директор проф. Дробот І.І.

Биковський Я. Методика використання інформаційної системи у навчанні фізики; Волошина В. Зміни у викладанні предметів вищої школи під дією постійних освітніх реформ (н. к. Кушнірук С. А.), Фізико-математичний інститут, директор проф. Працьовитий М.В.

Баранов С. Виховання в зростаючих поколінь українського патріотизму засобами козацької педагогіки; Генсьорський В. Виховний потенціал творів Т.Шевченка про подвиги українських козаків (н. к. Руденко Ю. Д.), Інститут інформатики, директор проф. Жалдак М.І.

Мазурик І. Актуальність виховання дітей та молоді на  патріотичних традиціях; Дудко О. Використання здобутків народно-виховної мудрості у сучасній педагогічній практиці (н. к. Будняк Т. Г.), Інженерно-педагогічний інститут

Паламарчук В. Київський інститут шляхетних панянок: історія становлення та розвитку (1838-1919); Ворон Н. Роздуми про працю В.О.Сухомлинського «Батьківська педагогіка» (н. к. Шкурко І. І.), Інститут історичної освіти, директор проф. Сушко О.О.

 

 
 
Вітаємо PDF Друк e-mail

Вітаємо Людмилу Петрівну Вовк
з отриманням міжнародного сертифікату за наукову роботу

alt

 
Вітаємо PDF Друк e-mail

ст. викладача кафедри теорії та історії педагогіки Лещенко Наталію Анатоліївну (наук. керів. проф. Вовк Л.П.) із отриманням диплома кандидата педагогічних наук

 
Вітаємо PDF Друк e-mail

викладача кафедри теорії та історії педагогіки, кандидата педагогічних наук Шевченка Андрія Федоровича із присвоєнням вченого звання доцента та отриманням диплома доцента.

 
оголошення PDF Друк e-mail
8-9 квітня 2015 року відбулась звітна наукова конференція викладачів. За матеріалами конференції видано збірник.
Зміст збірника:
 

Вовк Л.П.,  завідувач кафедри теорії та історії педагогіки НПУ
 імені М.П. Драгоманова,  доктор педагогічних наук, професор

Базові структури професійної і  

оcобистісної освіченості й  

діяльності майбутнього вчителя

Падалка О.С., член-кор. НАПН України, перший проректор НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор

Виховання у структурі цілісного педагогічного процесу

Руденко Ю.Д. доктор педагогічних наук, професор НПУ
 імені М.П. Драгоманова

Українське національно-державницьке виховання

Шкурко І.І., кандидат педагогічних наук, професор НПУ імені М.П. Драгоманова

Особливості підготовки учителів у педагогічних інститутах і університетах України в 30-х – на початку 40-х років ХХ століття

Шпак О.Т., доктор педагогічних наук, професор НПУ
 імені М.П. Драгоманова

 

Дидактична сутність педагогічних технологій в економічному вихованні учнівської молоді

Будняк Т.Г., кандидат педагогічних наук, доцент НПУ імені М.П. Драгоманова 

Проблема змісту навчання майбутнього вчителя

Вишківська В.Б., кандидат педагогічних наук, доцент НПУ імені М.П. Драгоманова 

Формування патріотичної свідомості підростаючого покоління в умовах глобалізації

Войналович О.О., кандидат педагогічних наук, доцент НПУ імені М.П. Драгоманова 

Сутність педагогічного спілкування та його особливості

Дубрівна Г.М., старший викладач НПУ імені М.П. Драгоманова

Перетворення у галузі освіти України у 1917-1920 рр.

Кушнірук С.А., кандидат педагогічних наук, доцент НПУ імені М.П. Драгоманова 

 

Підготовка майбутнього вчителя до визначення та впровадження передового педагогічного досвіду (на матеріалах України, Грузії, Росії та Білорусії)

Лещенко Н.А., кандидат педагогічних наук, старший викладач НПУ імені М.П. Драгоманова

Управління знанієвим ресурсом вищої освіти

Ремньова А.Г., кандидат педагогічних наук, доцент НПУ імені М.П. Драгоманова 

Толерантність як складова професійної культури майбутнього вчителя

Скрипченко Л. О., кандидат педагогічних наук, доцент НПУ імені М.П. Драгоманова 

До проблеми стимулювання навчально-пізнавальної активності студентів

Шикиринська О.В., кандидат педагогічних наук, доцент НПУ імені М.П. Драгоманова 

Кооперативне навчання як засіб формування педагогічної компетентності майбутнього вчителя

Шевченко А.Ф., кандидат педагогічних наук, доцент НПУ імені М.П. Драгоманова

Управління пізнавальною діяльністю майбутніх учителів під час виробничої практики

Абрагам В.І., аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова

Практично-орієнтована підготовка педагогічного фахівця початкової школи в умовах коледжу

Бінецька Д. І., здобувач кафедри

теорії та історії педагогіки НПУ імені М. П. Драгоманова

 

Проблемне навчання як засіб формування дослідницьких умінь майбутнього вчителя іноземної мови

Бобовський Р.П., аспірант кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова

Єдність мотивації та ціннісних орієнтацій педагогічної свідомості майбутнього вчителя

Войчун О. В.,  аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова 

Принципи організації студентського самоврядування у педагогічному університеті

Вознюк О.В, аспірантка кафедри

теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова

                                                                       

Ініціативна духовно-громадська діяльність протестантських громад в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Гуменюк М.М., аспірант кафедри

теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова

 

Теоретико-методологічні засади неперервної професійної освіти майбутніх фахівців рятувальної справи

Касацька Т. Є., аспірант кафедри

теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова

Організаційно-педагогічні умови діяльності середовища, зорієнтованого на формування лідерства майбутніх фахівців

Касацька Т. Є., аспірант кафедри

теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова

Формування потенціалу лідерства у майбутніх фахівців під час занять фізичним вихованням

Киливник В.В., аспірант кафедри теорії та історії педагогіки НПУ  імені М.П. Драгоманова

Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови

Лебединець Г.М., аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова

Проблеми змісту вищої освіти у працях дослідників другої пол. ХХ ст.

Ніцу Ю.Г.,  аспірант кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова

Мультипрофільне навчання в контексті історично-педагогічного розвитку

Петляєва В.В., аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова

Проблема виховання моральної культури майбутніх вчителів іноземних мов

Пшеславська С.О.,  аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова

Сімейні цінності як основа національного відродження

 

 
 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 2

Хто на сайті

На даний момент 5 гостей на сайті

Статистика

Переглянути хіти змісту : 108692

Новини та оголошення

ВхідВикористання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інститут гуманітарно-технічної освіти :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та управління :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ